Εκδόσεις Αλφα Πι

Διοικητικές Σφραγίδες της Χίου - τόμος Β'

Διοικητικές Σφραγίδες της Χίου - τόμος Β'
Κώστας Στεφ. Καββάδας


Σχήμα: 24x17, Σελίδες: 240
Τιμή: € 15.00
ISBN: 978-960-6798-91-7
2018


ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ του Α΄ Τόμου των «Διοικητικών Σφραγίδων Χίου», που αφορούσαν την Χώρα, τις κωμοπόλεις και τα χωριά τής Νήσου, η παρουσίαση κι άλλων αποτυπώσεων σφραγίδων από την Συλλογή μου συνεχίστηκε με μηνιαίες δημοσιεύσεις στο περιοδικό Συλλογές από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2016. Ήταν βέβαια μεγάλο το διάστημα που επέρασε και δικαιολογημένα καθυστέρησε η παρουσίαση του συνόλου των σφραγίσεων, που περιελάμβαναν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις συνδεδεμένες με την Ιστορία των Εκπαιδευτηρίων γενικώς, των Συντεχνιών, Οργανώσεων και Σωματείων, των Εκκλησιών και Μοναστηριών, των Υπηρεσιών Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και όποιας άλλης κατηγορίας σφραγίδες είχα συλλέξει επί σειρά ετών. Σήμερα παραδίδω στην δημοσιότητα, σ’ έναν Β΄ Τόμο, όχι μόνο τις τμηματικά προδημοσιευμένες συνέχειες, αλλά μετά απ’ αυτές και τις συμπληρωματικές περιγραφές για τις υπόλοιπες πρωτοδημοσιευόμενες, σε κοινή ανάγνωση από κάθε ενδιαφερόμενο συμπατριώτη ή μη, που θα ήθελε να δει μέσα απ’ αυτές ένα κομμάτι τής Χιώτικης Ιστορίας. Μ’ αυτόν τον Β΄ Τόμο ολοκληρώνεται λοιπόν η παρουσίαση της Συλλογής μου και είμαι ευτυχής που έτσι θα αποτελέσει αυτή η ξεχω ριστή εργασία μου για την Χίο, όχι μόνο για μένα αλλά και για όλους που θα την διαβάσουν, ένα δείγμα μοναδικής και πρωτότυπης συλλεκτικής προσπάθειας ιστορικοκοινωνικού ενδιαφέροντος.

Kώστας Στεφ. Καββάδας
Λονδίνο, Νοέμβριος 2017

Ειδικά Χαρακτηριστικά: 
Τύπος Ιστορικών: 
"ΑΛΦΑ ΠΙ" - ΑΝΤΩΝΗΣ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΗΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 7, 82100 ΧΙΟΣ, Τηλ.: 2271041287, Fax.: 2271026688, e-mail: apchios@otenet.gr
TYΠΟΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΟΝΤΑΡΙ, 82100 ΧΙΟΣ, Τηλ./FAX: 2271082846
ANTΩΝΗΣ ΠΑΛΗΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΗΟΣ: Κιν.: 6948 607617, e-mail: alfapi.giannis@gmail.com  
Developed by Infoscope Hellas